วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Boiler Water Treatment | Characteristics of boiler feed water

Characteristics of boiler feed water


น้ำมีความสามารถในการดูดซับความร้อนเป็นดีในระหว่างที่มีการเพิ่มของอณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งมีความสามารถดูดซับมากว่าแร่ธาตุ inorganic substance และยังสามารถขยายตัวเมื่อกลายเป็นไอน้ำ steam ถึง 1,600 เท่า ที่ความดันบรรยากาศ atmospheric pressure, ไอน้ำ steam มีความสามารถในการเก็บความร้อนจำนวนมาก คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติเฉพาะตัวทำให้ น้ำจึงเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสำหรับให้นำร้อนและการใช้ในกระบวนการผลิตพลังงาน

เกือบทั้งหมดของแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีปริมาณของก๊าซที่ละลายและแขวนลอยในปริมาณ ที่แตกต่างกัน ปริมาณของแร่ธาตุที่ละลายในน้ำแตกต่างกันจาก 30 g / l ในน้ำทะเล หรือ 0.005-1,500 mg / l ในแหล่งน้ำจืด เนื่องจากว่าสิ่งเจือปนในน้ำจะทำให้เกิดปัญหาหม้อไอน้ำ จะพิจารณาอย่างรอบคอบให้เรื่องของคุณภาพของน้ำที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ

องค์ประกอบของน้ำป้อนหม้อไอน้ำ (boiler feed water) จะมีสิ่งสกปรกปนเปือน the impurities ซึ่งสามารถจะเพิ่มความเข้มข้นเมื่ออยู่ภายในหม้อไอน้ำโดยไม่เกินขีดจำกัด ของการออกแบบของหม้อไอน้ำ โดยเฉพาะอย่างแร่ธาตุหรือสิ่งปนเปือน ที่ไม่สามารถกำจัดจะเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องใช้สารเคมี Boiler treatment chemical เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากการสะสม

ความบริสุทธิ์ feed water น้ำเป็นเรื่องของ ปริมาณของสิ่งสกปรก และธรรมชาติของสิ่งปนเปื้อน สิ่งปนเปื้อนบางอย่างเช่นเหล็ก iron และซิลิกา silica ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกังวล มากกว่า เกลือโซเดียม , ความบริสุทธิ์ของน้ำจะนำมาใช้ในการออกแบบหม้อไอน้ำ (ความดัน, อัตราการถ่ายโอนความร้อนและอื่น ๆ ) สามารถทนยอมรับได้, หม้อไอน้ำที่ความดันต่ำ, และเป็นท่อไฟ จะมีช่วงความเป็นบริสุทธิ์ของน้ำค่อนข้างกว่าของ alkalis, salt, silica, phosphates